welkom

 • De psychotherapiepraktijk De Zeeuw is in het Spijkerkwartier van Arnhem gevestigd. 
  De praktijk biedt Specialistische GGZ voor zwangeren, baby’s, peuters, kleuters, jongeren en hun ouders aan. 
  De praktijk heeft helaas geen mogelijkheden voor de leeftijd 6 t/m 12 jaar. 

  Op dezelfde locatie is tevens een psychotherapiepraktijk voor (jong)volwassenen en ouderen gevestigd: Psychotherapiepraktijk Vugts

 • Niet bij alle ouders en kinderen gaat het vanzelf: je een goede ouder voelen,
  een gemakkelijk opgroeiend kind zijn, of een goede band tussen ouder en kind ervaren.

  Niet alle problemen verdwijnen vanzelf, al wil je dat wel.
  Dit kan reden zijn om professionele hulp te zoeken bij een psychotherapeut.
  Die kijkt samen met jou of jullie waar je het meeste last van hebt. Daarna wordt een plan van aanpak besproken.

Aanmelding

Wachtlijst van 16 weken 

Op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan. Op dit moment heb ik contracten met Zilveren Kruis Achmea, Menzis, DSW, De Amersfoortse a.s.r. en Ditzo voor 2021. CZ en VGZ hebben me geen contract verstrekt omdat er in de regio al voldoende aanbod zou zijn. Zie Kosten voor meer informatie. 

Ik werk voor kinderen contractvrij, ik heb geen contracten met gemeenten. Dat betekent dat je zelf met de gemeente moet overleggen hoe de kosten worden vergoed. 
Ik heb geen wachtlijst voor behandeling. 

Voor meer informatie over spreken, superviseren, maken en doceren

De psychotherapiepraktijk biedt hulp vanuit de Specialistische GGZ (eerder: 2e lijn). Ik ben gericht op meer complexe psychologische en psychiatrische problemen bij zwangeren, baby's, peuters, kleuters, jongeren en hun ouders met psychische problemen, ouderschaptrauma ten gevolge van medisch trauma bij hun kind of echtscheidingstrauma.

Sinds het voorjaar 2020 heb ik de meerwaarde van online werken ervaren. Beeldbellen maakt mee-eten, mee-naar bed brengen of samen met gescheiden ouders bellen verrassend gemakkelijk mogelijk. 

Back to top